TELEFON

+90 530 446 26 81

E-POSTA

baran@bckhukuk.com

hukuki-metinler
Seri Muhakeme Usulü Kararına İtiraz Dilekçesi

İSTANBUL NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE

Gönderilmek Üzere,

İSTANBUL (   ) ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                          : 2022/….. E.

KARAR NO                          : 2022/……K.

SANIK                                   : ………. (TCK: …………)

                                               Adres

VEKİLİ                                 : Av. Baran Can KAYA

Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. No: 4/3 Kağıthane/İstanbul

SUÇ TARİHİ / SAATİ        : ……………

SUÇ YERİ                             : İSTANBUL

KARAR TARİHİ                 : …………..

KONU                                   : İstanbul …. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2022/….. E. ve 2022/….. K. Sayılı ve ………… tarihli kararına karşı itirazlarımızı havi dilekçemizdir.

AÇIKLAMALARIMIZ:

1-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2022/………… soruşturma nolu dosyası aracılığıyla müvekkil hakkında ……………………………..suçuna ilişkin seri muhakeme teklif edilmiş, müvekkil de seri muhakeme usulünü kabul etmiştir. İşbu seri muhakeme teklifi şüpheli müvekkile Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 tarihli ve E.:2020/87; K.:2022/44 sayılı Kararı ile bu bentte yer alan “…kovuşturma evresine geçilmiş, hükme bağlanmış…” ibaresinin “seri muhakeme usulü” yönünden Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi üzerine yapılmıştır.

2- CMK  madde 250/4 uyarınca Cumhuriyet savcısı, Türk Ceza Kanununun 61 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen hususları göz önünde bulundurarak, suçun kanuni tanımında öngörülen cezanın alt ve üst sınırı arasında tespit edeceği temel cezadan ve koşulları bulunduğu takdirde zincirleme suça ilişkin hükümler uygulandıktan sonra belirlenen cezadan yarı oranında indirim uygulamak suretiyle yaptırımı belirleyecektir. Yine koşulları bulunması hâlinde Cumhuriyet savcısı bahse konu cezayı Türk Ceza Kanunu’nun 50’nci maddesine göre seçenek yaptırımlara çevirebilecek veya 51 inci maddesine göre erteleyebilecektir.

3-İşbu kararda sayın savcılık makamı ve sayın mahkemece seçenek yaptırım uygulanmadan doğrudan ceza indirim yolu ile karar verilmiştir. İşbu karar haksız ve hukuka aykırıdır. İlgili kararın itirazımız sonucunda seçenek yaptırıma veya ertelemeye dönüştürülmesini sayın makamınızdan talep ederiz.

NETİCE VE TALEP                       : Yukarıda  arz ve izah edilen sebeplerden ötürü; İstanbul (  )  Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2022/………. E. ve 2022/……..K. Sayılı ve ……….. tarihli kararına karşı  itirazlarımızın kabulü ile müvekkilin almış olduğu cezanın öncelikle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına, bu mümkün değilse Türk Ceza Kanunu’nun 50’nci maddesine göre seçenek yaptırımlara veya 51 inci maddesine göre ertelemeye dönüştürülmesine karar verilmesini vekâleten arz ve talep ederiz. ………….

Sanık/Şüheli

………………….

Müdafi

Av. Baran Can Kaya

Paylaş

DİKKAT!!

Kendisini Avukat Baran Can Kaya olarak tanıtıp şahsıma ait numara dışında sizi arayan ve sizden kargo vb şeyleri gerekçe gösterip para tahsil etmek isteyen kişiler dolandırıcı olup bu şahısların beyanlarına itibar etmeyiniz ve en kısa süre içerisinde suç duyurusunda bulununuz.