TELEFON

+90 530 446 26 81

E-POSTA

baran@bckhukuk.com

hukuki-metinler
Erişim Engeli Talebi Dilekçesi

İSTANBUL NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

TALEPTE BULUNAN                    :(TCK/VKN: ….)

                                                           (Bu kısma adresi yazılması gerekmektedir.)

VEKİLİ                                             : Av. Baran Can Kaya

Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. No: 4/3 Kağıthane/İstanbul

DİLEKÇE KONUSU                      : Kişilik haklarının ihlali nedeniyle içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi taleplidir.

AÇIKLAMALARIMIZ:

Müvekkilimizin kişilik hakları   …/…/… tarihinde  internet üzerinde mevcut bulunan……… (Dilekçenin bu kısmına müvekkilin kişilik haklarının nasıl ihlal edildiğinin detaylı bir şekilde yazılması gerekmektedir. ) şeklindeki yazı ve/veya görseller ile ihlal edildiğini tespit etmiş bulunmaktayız. Bu kapsamda  aşağıda müvekkilin kişilik haklarını ihlal eden ve şahsi/ticari itibarına zarar veren URL/URL’lere yer verilmiştir:

(Buraya kişilik haklarını ihlal ettiği düşünülen internet adresleri aşağıdaki örneklerde yer aldığı gibi liste halinde yazılabilir)

  1. https://www.youtube.com/watch?v=ornek_video 
  2. https://twitter.com/ornek_hesap
  3. https://www.instagram.com/ornek_hesap

Ayrıca bilindiği üzere 5651 sayılı kanunun 9. maddesi;

“(1) İçerik nedeniyle hakları ihlâl edildiğini iddia eden kişi, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak kendisine ilişkin içeriğin yayından çıkarılmasını ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabı bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasını isteyebilir. İçerik veya yer sağlayıcı kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki gün içinde, talebi yerine getirir. Bu süre zarfında talep yerine getirilmediği takdirde reddedilmiş sayılır.

(2) Talebin reddedilmiş sayılması halinde, kişi onbeş gün içinde yerleşim yeri sulh ceza mahkemesine başvurarak, içeriğin yayından çıkarılmasına ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabın bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasına karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hâkimi bu talebi üç gün içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Sulh ceza hâkiminin kararına karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.

(3) Sulh ceza hâkiminin kesinleşen kararının, birinci fıkraya göre yapılan başvuruyu yerine getirmeyen içerik veya yer sağlayıcısına tebliğinden itibaren iki gün içinde içerik yayından çıkarılarak hazırlanan cevabın yayımlanmasına başlanır.

(4) Sulh ceza hâkiminin kararını bu maddede belirtilen şartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen sorumlu kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İçerik veya yer sağlayıcının tüzel kişi olması halinde, bu fıkra hükmü yayın sorumlusu hakkında uygulanır” hükmünü havidir.

Bu kapsamda yukarıda ifade etmiş olduğumuz ve içeriklerini detaylıca anlatmış olduğumuz URL/URL’lerin müvekkilin kişilik hakkını ihlal ettiği izahtan varestedir. Dolayısıyla, sayın hakimliğiniz tarafından ilgili URL’ler hakkında, 5651 sayılı Kanunun 9. maddesi gereğince içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilmesi gerekmektedir.

İLGİLİ MEVZUAT                         : 5651 sayılı Kanun, sair ilgili mevzuat

DELİLLER                                       : İhlalin gerçekleştiği URL adresleri ve ekran görüntüleri(varsa URL’lerin mevcut olduğu flaş disk)

NETİCE VE TALEP                       : Yukarıda arz etmiş olduğumuz nedenlerle, telafisi güç ve imkânsız zararlar doğmaması için, müvekkilin kişilik haklarını ihlal eden içeriği barındıran ilgili URL’ler hakkında, 5651 sayılı Kanunun 9. maddesi gereğince içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilmesini, 5651 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinin beşinci fıkrası gereği Kararın UYAP üzerinden Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilmesini saygılarımızla vekaleten  arz ve talep ederiz ../../2022

Av. Baran Can KAYA

EKLER:

Paylaş

DİKKAT!!

Kendisini Avukat Baran Can Kaya olarak tanıtıp şahsıma ait numara dışında sizi arayan ve sizden kargo vb şeyleri gerekçe gösterip para tahsil etmek isteyen kişiler dolandırıcı olup bu şahısların beyanlarına itibar etmeyiniz ve en kısa süre içerisinde suç duyurusunda bulununuz.