TELEFON

+90 530 446 26 81

E-POSTA

baran@bckhukuk.com

hukuki-metinler
Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi

İSTANBUL (   ) SULH HUKUK MAHKEMESİ’ne

DAVACI                                  : <DAVACI İSMİ> (TCKN:…)

                                                  <DAVACI ADRESİ>

VEKİLİ                                   : Av. Baran Can KAYA

Cihangir Başkurt Sk. No: 34/4 Beyoğlu/İSTANBUL

DAVALILAR                          : <DAVALI İSMİ/UNVANI> (TCKN: …)/(VKN:…)                                                                               <DAVALI ADRESİ>

KONU                                    : Taşınmaz üzerindeki ortaklığın giderilmesi talepli dava dilekçemizdir.

AÇIKLAMALARIMIZ:

1-) Müvekkil işbu dava konusu ………………………….adresinde bulunan taşınmazda davalılarla birlikte paydaş konumundadır. (EK-1: Tapu Kayıtları)

 2-) Dava konusu taşınmazın paydaşlar arasında aynen taksimi mümkün olmadığı için satış yoluyla ortaklığın giderilmesi ve bahse konu satış sonucunda elde edilen satış bedelinin ortakların payları oranında paylaştırılması için işbu davayı ikame etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

3-) Aynı zamanda işbu davanın sonuçsuz kalmaması ve dava konusu taşınmazdaki paydaşlara ait payların dava sonuçlanıncaya kadar üçüncü kişilere satımının önlenmesi için tapu üzerinde ihtiyati tedbir talebinde bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4127 Sayılı Türk Medeni Kanunu Kanunu ve Sair Mevzuat

HUKUKİ DELİLLER                   :  …………………… adresindeki taşınmaza ilişkin Tapu Kayıtları, mirasçılık belgesi, tanık beyanları, keşif, bilirkişi incelemesi ve sair delilleri

SONUÇ VE İSTEM                          : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz  sebeplerden ötürü, öncelikle dava konusu taşınmazın üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için sayın mahkemece ihtiyati tedbir konulmasına ve taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış yoluyla giderilmesine, vekalet ücreti ve yargılama giderinin payları oranında taraflar üzerine bırakılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

……..

Vekili

Av. Baran Can KAYA

EKLER: Tapu Kayıtları, mirasçılık belgesi

Paylaş

DİKKAT!!

Kendisini Avukat Baran Can Kaya olarak tanıtıp şahsıma ait numara dışında sizi arayan ve sizden kargo vb şeyleri gerekçe gösterip para tahsil etmek isteyen kişiler dolandırıcı olup bu şahısların beyanlarına itibar etmeyiniz ve en kısa süre içerisinde suç duyurusunda bulununuz.