TELEFON

+90 530 446 26 81

E-POSTA

baran@bckhukuk.com

hukuki-metinler
Borca İtiraz Dilekçesi

İSTANBUL (  ) İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO                            :

ÖDEME EMRİNE

 İTİRAZ EDEN: ………… (TC:…..) Adres:

VEKİLİ                                   : Av. Baran Can KAYA

ALACAKLI                         : ………

KONU                                : Müvekkilimiz aleyhine başlatılan ve …/…/… tarihinde tebliğ edilen ilamsız ödeme emrine süre içerisinde itirazlarımızın sunulmasına ilişkin dilekçemizdir.

AÇIKLAMALARIMIZ:

Müvekkilimiz …….. aleyhine, sayın müdürlüğünüz nezdinde ……..esas sayılı dosya ile alacaklı tarafından hukuka aykırı bir şekilde ilamsız icra takibi başlatılmıştır. İlamsız ödeme emri müvekkile …/…/… tarihinde bizzat tebliğ edilmiştir. Müvekkilimizin alacaklı ………’ a herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Bu sebeple alacaklı tarafça başlatılan icra takibine, takip konusu alacağa, faize ve diğer tüm ferilerine itiraz ediyoruz.

Ayrıca alacaklı yanca başlatılan icra takibine dayanak yapılan ve ödeme emrinin ekinde müvekkilimize tebliğ edilen belgedeki imza müvekkilimize ait değildir. İmzaya itirazımızı açık ve kesin bir şekilde bildiriyoruz.

TALEP VE SONUÇ                : Yukarıda arz ve izah olunduğu üzere, müvekkilimiz aleyhine alacaklı yanca başlatılan icra takibi sonucu müvekkilimize gönderilen ilamsız ödeme emrine yasal süresi içerisinde itiraz etmekteyiz.  Ayrıca, ödeme emrinde belirtilen asıl alacağa, faizine, tüm ferilerine ve ayrıca ödeme emrinin ekinde gönderilen belgede bulunan müvekkilimize ait imzaya itiraz ediyoruz. Dolayısıyla sayın müdürlüğünüz tarafından işbu itiraza konu takibin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Av. Baran Can KAYA

Paylaş

DİKKAT!!

Kendisini Avukat Baran Can Kaya olarak tanıtıp şahsıma ait numara dışında sizi arayan ve sizden kargo vb şeyleri gerekçe gösterip para tahsil etmek isteyen kişiler dolandırıcı olup bu şahısların beyanlarına itibar etmeyiniz ve en kısa süre içerisinde suç duyurusunda bulununuz.