TELEFON

+90 530 446 26 81

E-POSTA

baran@bckhukuk.com

hukuki-metinler
İşçi Alacaklarına İlişkin Örnek Dava Dilekçesi

İSTANBUL (   ) İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                  : <DAVACI İSMİ> (TCKN:…)

                                                  <DAVACI ADRESİ>

VEKİLİ                                   : Av. Baran Can KAYA

Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. No: 4/3 Kağıthane/İstanbul

DAVALI                                  : <DAVALI İSMİ/UNVANI> (TCKN: …)/(VKN:…)                                                                               <DAVALI ADRESİ>

KONU                                    : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik;

1- HMK 109 gereği kısmi dava olarak 100 TL kıdem tazminatı alacağının fesih tarihinden itibaren işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faiziyle davalıdan alınıp müvekkile verilmesi,

2-HMK 109 gereği kısmi dava olarak 100 TL ihbar tazminatı alacağının temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalıdan alınıp müvekkile verilmesi,

3- HMK 109 gereği kısmi dava olarak 100 TL yıllık ücretli izin alacağının temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalıdan alınıp müvekkile verilmesi,

4- HMK 109 gereği kısmi dava olarak 100 TL maaş alacağının temerrüt tarihinden itibaren işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faiziyle davalıdan alınıp müvekkile verilmesi,

5-Ayrıca miktarının tam ve kesin şekilde belirlenebilmesi mümkün olmayan ancak bilirkişi raporu ve yapılacak tahkikat sonrası mümkün olabilen bu sebeple HMK 107 gereği belirsiz alacak davası olarak 100 TL genel tatil ücreti, 100 TL fazla çalışma ücreti ve 100 TL hafta tatili ücreti alacaklarının temerrüt tarihinden itibaren işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faiziyle birlikte davalıdan alınıp müvekkile verilmesi,

6-Yargılama gideri ile vekalet ücretinin davalı üzerine bırakılması talepli dilekçemizdir.

AÇIKLAMALARIMIZ:

1-) 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. Maddesi çerçevesinde …/…/… tarihi itibariyle müvekkil adına başvurulan arabuluculuk faaliyeti sonucunda yukarıda isimleri belirtilen davacı ve davalı arasında anlaşmaya varılamamış olup buna ilişkin son tutanağın aslı/arabulucu tarafından onaylanmış bir örneği ekte yer almakta olup anlaşma sağlanamadığı için işbu davayı müvekkil adına ikame etme zarureti hasıl olmuştur.

2-) Müvekkil davalı işverene ait iş yerinde…………… personeli olarak …/ …/ … ile …/ …/ … çalışmaktayken ………………….. (sebepler yazılacak veya sebepsiz yere denecek ) gerekçelerle iş akdi haksız olarak sonlandırılmıştır.

3-) İş sözleşmesi müvekkile herhangi bir fesih ihbarnamesi vermeden feshedilmiş olup müvekkilin davalı işverenden ihbar tazminatı alacağı bulunmaktadır.

4-) Ayrıca, davalı işveren, müvekkilin çalışmış olduğu süre içerisinde gerçekleştirmiş olduğu fazla çalışmalarını ödemediği gibi yıllık izinlerini kullandırmamış, maaş alacaklarının bir kısmını hala ödememiş ve yine müvekkil hafta tatillerinde ve genel tatillerde çalışmasına rağmen bu dönemlere ilişkin alacakları da ödenmemiştir.

5-) Son olarak yukarıda açıklamış olduğumuz nedenlerle, müvekkilin iş sözleşmesi davalı işveren tarafından haksız bir şekilde feshedildiği için müvekkil 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesi uyarınca kıdem tazminatına da hak kazanmıştır.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4857 Sayılı İş Kanunu ve Sair Mevzuat

HUKUKİ DELİLLER                     : İşe giriş belgesi, İşyeri SGK kayıtları, Belirsiz süreli sözleşmesi, …/…/… tarihli fesih ihbarı, işyeri şahsi sicil dosyası, …. Noterliği’nin …/…/… tarihli ve … yevmiye numaralı ihtarnamesi, Arabuluculuk faaliyeti sonucunda anlaşmaya varılamadığına dair son tutanağın aslı/arabulucu tarafından onaylanmış bir örneği

NETİCE VE TALEP                          : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik;

1- HMK 109 gereği kısmi dava olarak 100 TL kıdem tazminatı alacağının fesih tarihinden itibaren işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faiziyle davalıdan alınıp müvekkile verilmesi,

2-HMK 109 gereği kısmi dava olarak 100 TL ihbar tazminatı alacağının temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalıdan alınıp müvekkile verilmesi,

3- HMK 109 gereği kısmi dava olarak 100 TL yıllık ücretli izin alacağının temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalıdan alınıp müvekkile verilmesi,

4- HMK 109 gereği kısmi dava olarak 100 TL maaş alacağının temerrüt tarihinden itibaren işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faiziyle davalıdan alınıp müvekkile verilmesi,

5-Ayrıca miktarının tam ve kesin şekilde belirlenebilmesi mümkün olmayan ancak bilirkişi raporu ve yapılacak tahkikat sonrası mümkün olabilen bu sebeple HMK 107 gereği belirsiz alacak davası olarak 100 TL genel tatil ücreti, 100 TL fazla çalışma ücreti ve 100 TL hafta tatili ücreti alacaklarının temerrüt tarihinden itibaren işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faiziyle birlikte davalıdan alınıp müvekkile verilmesi,

6-Yargılama gideri ile vekalet ücretinin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. …/…/…

Davacı

………..

Vekili

Av. Baran Can KAYA

EKLER: Arabuluculuk faaliyeti sonucunda anlaşmaya varılamadığına dair son tutanağın aslı/arabulucu tarafından onaylanmış bir örneği, İşe giriş belgesi,  İşyeri SGK kayıtları, Belirsiz süreli sözleşmesi, …/…/… tarihli fesih ihbarı

Paylaş

DİKKAT!!

Kendisini Avukat Baran Can Kaya olarak tanıtıp şahsıma ait numara dışında sizi arayan ve sizden kargo vb şeyleri gerekçe gösterip para tahsil etmek isteyen kişiler dolandırıcı olup bu şahısların beyanlarına itibar etmeyiniz ve en kısa süre içerisinde suç duyurusunda bulununuz.