TELEFON

+90 530 446 26 81

E-POSTA

baran@bckhukuk.com

hukuki-metinler
İşe İade Davası Örnek Dilekçe

İSTANBUL (   ) İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                 : <DAVACI İSMİ> (TCKN:…)

                                                  <DAVACI ADRESİ>

VEKİLİ                                   : Av. Baran Can KAYA

Cihangir Başkurt Sk. No: 34/4 Beyoğlu/İSTANBUL

DAVALI                                 : <DAVALI İSMİ/UNVANI> (TCKN: …)/(VKN:…)               <DAVALI ADRESİ>

KONU                                    : İşe İade talebine ilişkin dava dilekçemizdir.

AÇIKLAMALARIMIZ:

1-) 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. Maddesi çerçevesinde …/…/… tarihi itibariyle müvekkil adına başvurulan arabuluculuk faaliyeti sonucunda yukarıda isimleri belirtilen davacı ve davalı arasında anlaşmaya varılamamış olup buna ilişkin son tutanağın aslı/arabulucu tarafından onaylanmış bir örneği ekte yer almakta olup anlaşma sağlanamadığı için işbu davayı müvekkil adına ikame etme zarureti hasıl olmuştur.

 2-) Müvekkil davalı işverene ait iş yerinde…………… elemanı olarak …/ …/ … ile …/ …/ … çalışmaktayken ………………….. (sebepler yazılacak veya sebepsiz yere denecek ) gerekçelerle iş akdi haksız olarak sonlandırılmıştır.

3-) İş sözleşmesine ait fesih ihbarı …/ …/ … tarihinde müvkkile tebliğ edilmiştir.

4-) Feshin haksızlığının tespiti ile işe müvekkilin işe iadesinin, boşta geçen sürelere ilişkin ücret alacağı yanı sıra diğer haklarımın yasal faizi ile birlikte tahsiline; işe başlatmama halinde ise işe başlatmama tazminatının işverenden tahsilini teminen, işbu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4857 Sayılı İş Kanunu ve Sair Mevzuat

HUKUKİ DELİLLER                   : İşe giriş belgesi, İşyeri SGK kayıtları, Belirsiz süreli sözleşmesi, …/…/… tarihli fesih ihbarı, işyeri şahsi sicil dosyası, …. Noterliği’nin …/…/… tarihli ve … yevmiye numaralı ihtarnamesi, Arabuluculuk faaliyeti sonucunda anlaşmaya varılamadığına dair son tutanağın aslı/arabulucu tarafından onaylanmış bir örneği

SONUÇ VE İSTEM                          : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz  sebeplerden ötürü, müvekkile ait iş sözleşmesinin feshinin geçersizliği ve müvekkilin işe iadesi ile boşta geçen süreye ilişkin …. aylık ücret alacağının ve diğer haklarımın …/…/…. tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte (isteme göre değişebilir) davalı işverenden tahsiline; müvekkil tarafından gerçekleştirilen başvuruya rağmen yasal süresi içinde işe başlatılmaması halinde … aylık ücret tutarında işe başlatmama tazminatının ../../… tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte (isteme göre değişebilir) davalı işverenden tahsiline, vekalet ücretinin ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, vekaleten saygıyla talep ederiz …/…/…

EKLER: Arabuluculuk faaliyeti sonucunda anlaşmaya varılamadığına dair son tutanağın aslı/arabulucu tarafından onaylanmış bir örneği, İşe giriş belgesi,  İşyeri SGK kayıtları, Belirsiz süreli sözleşmesi, …/…/… tarihli fesih ihbarı

Paylaş

DİKKAT!!

Kendisini Avukat Baran Can Kaya olarak tanıtıp şahsıma ait numara dışında sizi arayan ve sizden kargo vb şeyleri gerekçe gösterip para tahsil etmek isteyen kişiler dolandırıcı olup bu şahısların beyanlarına itibar etmeyiniz ve en kısa süre içerisinde suç duyurusunda bulununuz.