TELEFON

+90 530 446 26 81

E-POSTA

baran@bckhukuk.com

hukuki-metinler
Reddi Miras Örnek Dilekçe

İSTANBUL (   ) SULH MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                 : <DAVACI İSMİ> (TCKN:…)

                                                  <DAVACI ADRESİ>

VEKİLİ                                   : Av. Baran Can KAYA

Cihangir Başkurt Sk. No: 34/4 Beyoğlu/İSTANBUL

KONU                                    : Mirasın Reddi talebine ilişkin dava dilekçemizdir.

AÇIKLAMALARIMIZ:

Muris  ……….. ………….. …/…/…… tarihinde vefat etmiş olup (EK-1: Ölüm Belgesi) (EK-2: Mirasçılık Belgesi), muristen müvekkile kalan mirası müvekkilin kayıtsız ve şartsız reddettiğini Türk Medeni Kanunu’nun 606. maddesinde öngörülen yasal sürede sayın mahkemenin bilgilerine sunmaktayız. Mirasın kayıtsız, şartsız reddedildiğinin tespit ve tesciline karar verilmesini saygıyla talep ederim.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4027 Sayılı Türk Medeni Kanunu ve sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                   : Ölüm belgesi, Mirasçılık belgesi, Nüfus kayıt örneği, tanık, bilirkişi incelemesi ve diğer

SONUÇ VE İSTEM                          : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz  sebeplerden ötürü, müvekkilin …………. T.C. Kimlik numaralı Muris ………….. ………………..’nın mirasını kayıtsız ve şartsız  reddettiğininin tespit ve tesciline karar verilmesini sayın mahkemenizden vekaleten saygıyla arz ve talep ederiz.…/…/…

Av. Baran Can KAYA

Paylaş

DİKKAT!!

Kendisini Avukat Baran Can Kaya olarak tanıtıp şahsıma ait numara dışında sizi arayan ve sizden kargo vb şeyleri gerekçe gösterip para tahsil etmek isteyen kişiler dolandırıcı olup bu şahısların beyanlarına itibar etmeyiniz ve en kısa süre içerisinde suç duyurusunda bulununuz.