TELEFON

+90 530 446 26 81

E-POSTA

baran@bckhukuk.com

Türkiye ‘de Eğitim Görmek İsteyenler Nasıl İkamet İzni Alacak?

Öğrenci için verilecek ikamet izni  lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görecek yabancı öğrenci öğrencilere verilecek ikamet iznidir. (YUKK m.38/1) Her ne kadar kural yüksek öğrenim gören öğrencilere ilişkin olsa da bakımı ve masrafları gerçek veya tüzel kişi tarafından üstlenilen ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara, velileri veya yasal temsilcileri tarafından muvafakat verildiği takdirde öğrenimleri süresince birer yıllık sürelerle öğrenci ikamet izni verilebilir ve ilgili ikamet izni uzatılabilir. (YUKK m.38/2) Öğrenci için verilen ikamet izni anne ve babasına ikamet iznine ilişkin hak bahşetmez. (YUKK m.38/3) Ancak eğer öğrencinin Türkiye’de kalacağı öğrenim süresi 1 yıldan az ise ikamet izni en fazla öğrenim süresi kadar olabilir. (YUKK m.38/4)

Ayrıca 29.07.2016 tarihinde YUKK m. 38’e yapılan eklemeyle kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla gelerek öğrenim görecek yabancılara, öğrenim süresi boyunca ikamet izni verilebilecektir. (YUKK m.38/5)

Öğrencilere ikamet izni öğrencilerin aşağıdaki şartları sağlaması durumunda verilir. Bahse konu şartlar; (YUKK m.39)

1-İkamet izni alacak öğrencilerin YUKK madde 7 kapsamında Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancılardan olmaması,

2-Öğrencinin 38’inci madde kapsamında gerekli bilgileri sağlaması

3-Öğrencinin Türkiye’de ikamet edeceği adresi açık bir şekilde ifade etmesi gerekmektedir.

Başvurular genellikle https://e-ikamet.goc.gov.tr/ web sitesi üzerinden yapılmaktadır.

Ayrıca aşağıdaki şartların varlığı halinde ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi uzatılmaz: (YUKK m.40)

1-39 uncu maddede aranan şartların karşılanmaması veya ortadan kalkması

2-Öğrencinin öğrenimini sürdüremeyeceği konusunda kanıtların ortaya çıkması

3-Öğrencinin ikamet iznini veriliş amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi

4-Öğrenci hakkında sınır dışı kararı veya Türkiye’ye giriş yasağı bulunması

Yabancı Öğrencilerin Çalışma Hakkı

Türkiye’de örgün öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, çalışma için çalışma izni almak mecburiyetindedirler. Ancak, ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlar. Başka bir deyişle ilk yıl çalışamazlar. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için böyle bir sınırlama bulunmamaktadır. (YUKK m.41/1) Konuya ilişkin tüm usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından müşterek olarak düzenlenmektedir.

Paylaş

Diğer Yazılarımız

DİKKAT!!

Kendisini Avukat Baran Can Kaya olarak tanıtıp şahsıma ait numara dışında sizi arayan ve sizden kargo vb şeyleri gerekçe gösterip para tahsil etmek isteyen kişiler dolandırıcı olup bu şahısların beyanlarına itibar etmeyiniz ve en kısa süre içerisinde suç duyurusunda bulununuz.